ประกาศผลการแข่งขัน ภาคใต้ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันดูผลการแข่งขันไม่เป็นทางการได้ที่ เมนู ผลการแข่งขัน

โรงเรียนเข้าสู่ระบบ

ผลการแข่งขันทักษะภาคใต้
- ระบบเปิดให้ปริ้นใบประกาศ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- สอบถามข้อมูล ผลการแข่งขัน และข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขัน
ติดต่อ สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 0657699141 (อ.สุชาติ)Powered By
www.PAKCHONGHUB.com